REGULAMIN

Regulamin

I. Pralnia przyjmuje do prania odzież z oznakowaniem P lub A, wskazujące na sposób prania. Odzież nieposiadającą
wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
II. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za:
-uszkodzenie tkanin powstałe w trakcie wykonywania usługi z powodu ukrytych wad;
-szkody powstałej na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia odzieży
-odklejenie warstwy materiału od warstwy usztywniającej (fizeliny), poduszek naramiennych itp.;
-guziki, klamry, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, hafty, napisy, aplikacje;
-ubytek barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów skórzanych;
III. W przypadku rozpuszczenia guzików w procesie prania, które mogą powodować trwałe zabrudzenia tkaniny pralnia
nie ponosi odpowiedzialności, jednakże dołożymy wszelkich starań aby takie sytuacje nie miały miejsca.
IV. Na odpowiedzialność Klienta czyścimy odzież:
– nie posiadającą oznakowania producenta o sposobie czyszczenia;
– z plamami niewiadomego pochodzenia, uprzednio zapieranymi lub starymi;
– skórzaną, skóropodobną z irchy, ze wstawkami ze skóry, kożuchy, krawaty, kurtki puchowe;
– z aplikacjami z koralików, cekinów itp.;
V. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam i zabrudzeń, zwłaszcza jeżeli w momencie przyjmowania odzieży
lub bezpośrednio przed procesem czyszczenia (telefonicznie) poinformowano Klienta, iż z uwagi na ich rodzaj, usunięcie może być niemożliwe.
VI. Opłata za usługę pobierana jest wg cennika pralni.
VII. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić w chwili odbioru.
VIII. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości,
nie więcej jednak niż równowartość 10 – krotnej ceny za wykonaną usługę.
IX. Odzież nieodebrana po upływie 1 miesięcy od daty przyjęcia zostaje oddana na cele charytatywne.
X. Pralnia ma prawo odmówić wykonania usługi. Sytuacja taka ma miejsce w szczególności gdy:
– zachodzi podejrzenie, że odzież jest zakażona lub zanieczyszczona w sposób budzący powszechną odrazę
– klient żąda wykonania usługi w sposób niezgodny z oznaczeniami na garderobie.
– istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze garderoba przekazywana do czyszczenia może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
podczas wykonywania procesu usługi pralniczej.
XI. W razie konieczności Pralnia zastrzega sobie prawo odcięcia guzików i ozdób przed przyjęciem garderoby
lub w trakcie czyszczenia.
XII. Za rzeczy pozostawione w oddanej do czyszczenia garderobie pralnia nie ponosi odpowiedzialności.

Brak możliwości komentowania